Nový zaměstnanec čeká na vaši nabídku


UchazeÄi o zamÄ›stnání si již zvykli na to, že je tÅ™eba hledat nové příležitosti hned na nÄ›kolika místech. Už nebývá zvykem spolehnout se jen na služby úřadu práce, a tedy i vy, jako spoleÄnosti, musíte dbát o to, aby vaÅ¡e nabídka volného místa, byla dostupná na co nejvÄ›tším poÄtu portálů. SamozÅ™ejmÄ› není možné, abyste za každé zveÅ™ejnÄ›ní platili vysoké poplatky. Hledejte ty portály, kde je možná inzerce práce zdarma. Jedním z takových je i www.personalistka.cz! Oblíbíte si pÅ™ehledné Å™azení a intuitivní administraci. VyzkouÅ¡ejte naÅ¡e služby co nejdříve! TÅ™eba už dnes zareaguje na vaÅ¡i nabídku váš nový budoucí zamÄ›stnanec.

Brzy přivítáte nového zaměstnance

Aby mohlo výbÄ›rové řízení probÄ›hnout k vaší plné spokojenosti, je nutné, abyste mÄ›li dostateÄný poÄet uchazeÄů. Z vÄ›tšího poÄtu zájemců o místo se vždy lépe vybírá ten, který doplní Å™ady vaÅ¡ich kolegů. Je nutné se tak peÄlivÄ› postarat o to, aby vaÅ¡i nabídku vidÄ›lo co nejvíce uchazeÄů o zamÄ›stnání. Využijte i neplacené portály, jako www.personalistka.cz.

This entry was posted in Nezařazené and tagged . Bookmark the permalink.