EET – pokladní systém nebo mobilní aplikace

Elektronická evidence tržeb je způsob evidence tržeb, kdy jsou údaje o každé transakci zpravidla online odesílány státní správě. Podnikatel proto potřebuje zařízení s připojením k internetu a tiskárnu na účtenky. Na Finančním úřadu nebo prostřednictvím datové schránky musí získat přístupové údaje, pomocí nichž se přihlásí do portálu EET. Tam získá certifikát, který bude sloužit k podepisování datových zpráv s evidovanými tržbami.
mobil aplikace
Nejlevnějším způsobem, jak splnit povinnosti spojené s EET, je mobilní aplikace. Ta je vhodná především pro podnikatele, kteří mají řádově jen několik prodejů denně a pracují v relativně čistém prostředí bez prachu a mrazu. Využijí ji podnikatelé, kteří jsou často v terénu a potřebují zařízení malých rozměrů o nízké hmotnosti, které nepotřebuje externí zdroj elektrické energie. Jednotlivé mobilní aplikace od různých dodavatelů se liší jen minimálně, přesto je vhodné při výběru zohlednit jejich funkčnost, technickou podporu nebo třeba možnost propojení s platebním terminálem.
registrace pokladna
Pro podnikatele, podnikající v kamenných provozovnách, kteří mají větší počet zaměstnanců a využívají i jiné systémy, například rezervační nebo doručovací, je vhodný pokladní systém. Ten bývá vybaven doplňkovými funkcemi, umožňujícími usnadnit a digitalizovat procesy ve firmě. Jedná se typicky o rezervační systémy nebo různé bezhotovostní možnosti placení. Při pořizování software je možné vybrat si z nabízených licencí, především zohlednit velikost a náročnost provozu. Kromě běžných funkcí je k dispozici třeba export tržeb, statistiky prodejů, možnost storna, skladové hospodářství, mobilní číšník, nebo pro větší provozovny tisk přímo do kuchyně. Systém umí upozornit třeba i na neobsloužené stoly.
Pro všechny varianty je důležitá technická podpora servis při instalaci systému i při jeho následném provozování. S ohledem na možnost změny pravidel EET je důležitá i připravenost reagovat na ně.