Nejtenčí žárovka vyrobená z grafenu

Grafen, forma uhlíku, která je známá tím, že je silnější než ocel a vodivější než měď, si může přidat do svého seznamu další zázrak: vytváření světla. Výzkumníci vyvinuli grafenový tranzistor vyzařující světlo, který funguje stejně jako vlákno v žárovce. Je umožněno vytvořit fotonové obvody, které se spíše používají na produkci světla než elektrického proudu. Problém s velikostí a teplotou žhavicího vlákna, které je extrémně horké, je odstraněn při použití grafenu.
grafická síť
Toto nové grafenové zařízení je však tak efektivní a drobné, že výsledná technologie by mohla nabídnout nové způsoby, jak vytvořit displeje nebo studovat vysokoteplotní jevy v malých měřítkách.
rozsvícená žárovka
Když elektrický proud prochází vláknem žárovky – obvykle z wolframu – žárovka se zahřeje a svítí. Elektrony, které se pohybují materiálem, zaklapnou proti elektronům v atomu vlákna a dodávají jim energii. Tyto elektrony se vrací do svých bývalých energetických úrovní a vyzařují fotony (světlo). Zastrčte dostatek proudu a napětí a vlákno v žárovce zasáhne teplotu kolem 3000°C. To je jeden z důvodů, proč žárovky buď neobsahují vzduch, nebo jsou naplněny inertním plynem jako je argon. Při těchto teplotách by wolfram reagoval s kyslíkem ve vzduchu a prostě by shořel.
V nové studii vědci používali proužky grafenu o délce několika mikrometrů a délky 6,5 až 14 mikrometrů. Na konce každého pásu grafenu byla připojena elektroda. Při průchodu proudu se, stejně jako wolframové vlákno, rozsvítil. Téměř všechna vysoká teplota při zahřátí zůstává ve středu grafenu, což je důvod, proč se elektrody na koncových částech neroztaví.
žárovková bublina
Zjistit přesný mechanismus grafenu trvalo skoro pět let. Ale celá vědecká studie okolo grafenu je přínosná nejen pro fyziku samotnou, ale i pro mnohá jiná technická odvětví. Chemie a fyzika grafenu je momentálně velmi populární a lze předpokládat, že svítivost grafenu nebude jedinou, objevenou vlastností.

This entry was posted in Nezařazené and tagged . Bookmark the permalink.