Video stažené z YouTube vám pomůže se stavbou modelové železnice


Modelová železnice má v naší zemi velmi bohaté kořeny, velké oblibě se železniční modelářství těšilo již za socialismu a v té době byly také dobře dostupné vláčky velikostí H0, TT nebo N. Nejoblíbenější byly modely TT, protože nebyly ani moc titěrné, ani velké, takže bylo možno postavit model třeba v dětském pokoji na koberci a uspokojil mnoho malých zájemců. V některých rodinách se tomu obětoval buď kus místnosti v domě, anebo se modelová deska zavěšovala ke stropu a spouštěla dolů jen v době, kdy si děti s vláčky hrály.

kanál YouTube

Byla to báječná zábava a dnes se jí můžete nabažit zrovna tak a můžete se inspirovat i modely v některých výstavních prostorách, například v Praze u Anděla na Smíchově. Jistou inspirací se pro vás může stát i video, které si stáhnete YouTube downloaderem ze sociální sítě. Video má velkou vypovídající schopnost zejména proto, že vám může poradit, jak železnici stavět.

modelová železnice

Reliéf terénu, tunely, mosty, silnice, podjezdy, podchody – začít musíte modelováním terénu z hlediska jejího profilu, tedy bude nutné zhotovit nejprve všechny tunely a silnice, hory a roviny, a vše pak osadit travnatou plochou. Trávu doplníte modely stromů, ty bývají v modelové železnici velmi věrohodné, např. smrčky a břízy, duby a javory. Video stažené z YouTube by vám mělo napomáhat, jak postupovat, aby se vám terén nebortil a držel pohromadě.

železniční modelářství

Kolejiště a nádraží – Koleje a nádražní i jiné budovy osazujte až poté, co bude krajina zalesněná a zatravněná. Tato fáze bývá paradoxně nejjednodušší, protože kladení kolejiště nevyžaduje žádné zvláštní nároky na prostorové uspořádání.

Rozhledny – kolejiště byste mohli vyzdobit i některými svéráznými stavbami, jako jsou vyhlídkové věže nebo obloukové mosty, staveniště s mostními jeřáby a další podobné výškové stavby. Výšková stavba kolejišti udá velmi zvláštní výraz.

Technické zabezpečení – video z YouTube by vám mohlo objasnit i techniku, která ke kolejišti patří, a bez níž vám žádný vlak nepojede. Součástí technické podpory by mělo být i umělé osvětlení malými LED diodami, které vytvoří úžasnou atmosféru při hře ve večerních hodinách.